Hakkında

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, öğrencilerine tarih bilincini aşılayan, araştıran, gerçeğe ulaşmaya çalışan nitelikli bilim adamı ve personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezun olan ve Arkeolog unvanı alanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda, kamu ve özel müzelerde, belediyelerde, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarında, bünyesinde kültürel miras yönetimi olan kuruluşlarda, inşaat firmalarında  ve arkeolojinin çalışma sahası ile ilgili özel yöntem gerektiren işletmelerin yanında akademisyen olarak da görev alabilirler.